Vill du bli medlem?

Föreningen Glötegården vill så klart ha många engagerade medlemmar som vill stötta verksamheten. Ett medlemskap kostar 150 kr/år. Swisha beloppet till 070-217 9320 (föreningens kassör) eller sätt in summan på vårt

Bankgiro 873-2521

 Ange namn, adress och e-postadress.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

Styrelsen

Styrelsen för Glötegården består av följande personer

 

ORDINARIE LEDAMÖTER

Nils Brundin

Carl Thuring

Anna-Lisa Östling

Peter Wikman

Jimmy Högman

SUPPLEANT

Sten-Olof Schärdin

EXTERN KASSÖR

Alf Göransson

070-217 93 20


Här kan du ladda ner och läsa protokollet från årsmöte 2023 som PDF:

Årsstämma Glötegården 2023

Glötegårdens historia

Glötegården byggdes med hjälp av gåvor och ideella krafter och stod färdig 1957.


Gården ingick från början i nykterhetsrörelsens organisation  IOGT-NTO. 1984 beslöts att man skulle ingå i Folkets Hus och Parkers organisaion men i början av 2000-talet blev Glötegården en fristående bygdegård.

Under åren som gått sen Glötegården byggdes har många både kända och okända artister och andra roat Glötebor och andra besökare. Jerry Williams, Rat i ôge, Åke Söderblom, ortens skolbarn, Sven Ingvars, Tor Moden, Djursvallens spelmän, Rolf Lassgård, Ewert Ljusberg, Estrad Norr och Jack Vreeswijk är några.


Glötegården har under många år drivits av ideella krafter och frivilliga arbetsinsatser. För renoveringar och upprustning har diverse bidrag beviljats bland annat från bygdemedel (regleringsmedel) och Bygdepeng (från Glötesvålens Vindkraftspark).


Känner du att du kan bidra med något som kan stötta föreningens arbete? Hör av dig till styrelsen!